::: Olafur Eliasson & Johannes Kjarval :::

Opening at Gammel Strand Copenhagen…

LAVALAND – OLAFUR ELIASSON & JOHANNES KJARVAL
10. februar 2007 – 29. april 2007


About 30 paintings from Kjarval
Many photos from Olafur,- some schulputres, installations og 2 new works

Udstillingen præsenterer cirka 30 malerier af Kjarval, et større antal af Eliassons
fotografiske værker og enkelte skulpturer og installationer, samt to helt nye værker.

LAVALAND sammenstiller to af Islands mest centrale kunstnere og sætter fokus på
deres fælles interesse for naturen, som de med hver deres individuelle tilgang har gjort til
omdrejningspunkt for deres kunst. Centralt for Olafur Eliasson og Jóhannes Kjarval står
oplevelsen af landskabet og gennem en utraditionel sammenstilling af de to umiddelbart
forskellige kunstnere fremsætter udstillingen nye dimensioner og mulige sammen-
hænge for deres værker.

Jóhannes S. Kjarval (1885-1972) arbejdede livet igennem med at fortolke det islandske
landskab i ofte meget store malerier. Hans oplevelser af det islandske landskabs
særlige fænomener genskabte han i malerier, der fremhævede landskabets fysiske
bestanddele. Det nære og taktile; mossets overflade, lavastenene særlige struktur og
isdannelsernes mangefarvede udseende er alle motiver, der løber som en rød tråd
gennem hans værk. Sideløbende udviklede Kjarval et karakteristisk maleri, hvor
landskabet i højere grad er symbolsk og befolkes af levende skabninger, der vokser ud
og frem af landet.

Olafur Eliasson (f.1967) har siden sin studietid på Det Kgl. Danske Kunstakademi i
starten af 1990erne fotograferet naturen på Island igennem talrige serier, der ligeledes
samler sig om det islandske landskabs særlige kvaliteter. Landskabet registreres på
næsten videnskabelig vis i indsamlede observationer af forskellige kategorier af
naturfænomener og landskabsformationer som fx grotter, gletchere og kløfter, der alle
iscenesætter forskellige oplevelser af fænomenet. Fotografierne løber parallelt med
Olafur Eliassons almene interesse for at udforske vores perception af og interaktion med
naturen og mere overordnet vores forhold til omverdenen.

  • See more for english….
  • One thought on “::: Olafur Eliasson & Johannes Kjarval :::

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.