"Nærbilleder" Christian Skeel


CHRISTIAN SKEEL
CUBE: Christian Vind

Galleri Tom Christoffersen er glad for at kunne præsentere Christian Skeels separatudstilling NÆRBILLEDER. Skeels nye malerier beskæftiger sig med forskellige hjørner af den omgivende verdens visualitet fra åbne vinterlandskaber, bølger og træstammer til andre kunstneres billeder og filmstills. Et fællestræk for malerierne er, at de alle bringer det genkendelige og fortrolige, oprindeligt fotograferede, rum ud til grænsen, hvor det delvist bryder sammen i visuelle paradokser.

De velkendte rum og scenarier foldes ind i kasser eller opløses i rammer, der fortsætter ind i billedet og bringer uorden i, hvad der er nært og fjernt, og hvad der er op og ned. På et andet niveau foregår der i billederne en overlejring af den fotorealistiske og næsten gennemsigtige gengivelse med mere uigennemsigtige stofligheder, som peger på maleriet som et materielt og kropsligt fænomen. Gennem billederne synliggøres et desorienterende rum, hvor alt er lidt forrykket i forhold den sædvanlige virkelighed, og genfortolket gennem et stofligt og kalejdoskopisk blik.

Alle de forvirrende rumligheder og visuelle paradokser, der arbejdes med, fører på den anden side ikke entydigt ud i kaos. Der er i billederne også en rolighed og balancefornemmelse. Det giver blikket mulighed for også at fordybe sig og måske komme tættere på de rum og oplevelser, som ligger lige udenfor eller bagved kameraets objektive blik.

Til udstillingen udgives desuden bogen Nærbilleder med Christian Skeels malerier og tekst af digter og kritiker Lars Bukdahl. Såvel bog som udstilling er støttet af Statens Kunstfond.

Christian Skeel, f. 1956, er billedkunstner og komponist. Han har sammen med Morten Skriver lavet installationer, bøger og film, senest Interferens på Esbjerg Kunstmuseum, 2005. Som komponist har han blandt andet udgivet cd?erne Metropolitan Suide (m. Martin Hall), Samlede Kompositioner (m. Morti Vizki) og Short Pieces. Forud for den aktuelle bogudgivelse kan man nævne bøgerne Rejsebog, Vej og Den usynlige dreng lavet i samarbejde med Morti Vizki.

Tom Christoffersen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.